priyom.org

October

DateHour (UTC)Frequency (MHz) / Modulation / Callsign(s) / Key Group / Latin transcript / Cyrillic transcript / Comments
October 30, 2014 12:33
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

80959

MENISK 32394633

 

МЕНИСК 32394633

Logged by PeterSpb
October 30, 2014 12:32
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

18463

GAShENIE 59485881

 

ГАШЕНИЕ 59485881

Logged by PeterSpb
October 30, 2014 12:29
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

23585

FENTOFOS 49406444

 

ФЕНТОФОС 49406444

Logged by PeterSpb
October 27, 2014 14:33
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

80234

ChIANURI 87000556

 

ЧИАНУРИ 87000556

Logged by PeterSpb
October 27, 2014 13:54
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

35554

MALOGEN 46353197

 

МАЛОГЕН 46353197

Logged by PeterSpb
October 24, 2014 12:12
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

43418

GIRLO 96046235

 

ГИРЛО 96046235

Logged by PeterSpb
October 23, 2014 16:26
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

07255

SANDALIN 65609531

 

САНДАЛИН 65609531

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 23, 2014 15:00
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

48711

ChERPAL'ShchIK 22572082

 

ЧЕРПАЛЬЩИК 22572082

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 23, 2014 14:54
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

91816

EVANGELIST 04955936

 

ЕВАНГЕЛИСТ 04955936

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 23, 2014 14:52
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

36346

NIZKIJ 87234338

 

НИЗКИЙ 87234338

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 23, 2014 14:43
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

61179

OBZhIMOChNYJ 68094402

 

ОБЖИМОЧНЫЙ 68094402

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 23, 2014 13:37
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

24040

UDAR 99812143

 

УДАР 99812143

Logged by PeterSpb
October 23, 2014 13:32
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

48378

MARTIROLOG 01289941

 

МАРТИРОЛОГ 01289941

Logged by PeterSpb
October 19, 2014 09:06
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

19449

GIPERYaDRO 19227430

 

ГИПЕРЯДРО 19227430

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 09, 2014 12:23
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

46519

BAZOAR 18331997

 

БАЗОАР 18331997

Logged by PeterSpb
October 08, 2014 13:42
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

21995

LIVADA 11181193

 

ЛИВАДА 11181193

Logged by PeterSpb
October 08, 2014 12:02
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

36163

VZMETNOST' 34207718

 

ВЗМЕТНОСТЬ 34207718

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 08, 2014 11:36
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

99492

FEBRIDOL 74733174

 

ФЕБРИДОЛ 74733174

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 06, 2014 13:07
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

03996

SAMOSMAZKA 80734747

 

САМОСМАЗКА 80734747

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 06, 2014 12:28
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

39870

VERShADEC 26820666

 

ВЕРШАДЕЦ 26820666

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 05, 2014 13:14
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

27262

VEChEYa 90807697

 

ВЕЧЕЯ 90807697

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb
October 05, 2014 12:45 MDZhB logged by Argonn/Avare
October 02, 2014 14:09
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

24612

METROKIN 84232962

 

МЕТРОКИН 84232962

Logged by PeterSpb
October 02, 2014 12:14
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

01842

ZIZIFUS 77248209

 

ЗИЗИФУС 77248209

Logged by PeterSpb
October 01, 2014 13:07
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
MDZhB

94041

LEVIChAR 31809240

 

ЛЕВИЧАР 31809240

Recorded by Argonn, transcripted by PeterSpb