priyom.org

November

DateHour (UTC)Frequency (MHz) / Modulation / Callsign(s) / Key Group / Latin transcript / Cyrillic transcript / Comments
November 28, 2016 14:12
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

89336

KON'YuNKCIYa 31196315

 

КОНЬЮНКЦИЯ 31196315

November 28, 2016 12:30
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

22420

KAZAChOK 54709627

 

КАЗАЧОК 54709627

November 28, 2016 07:54
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

99330

GRYaZNUHA 67906710

 

ГРЯЗНУХА 67906710

November 28, 2016 07:51
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

81016

ZAYeMORIFT 31376818

 

ЗАЕМОРИФТ 31376818

November 27, 2016 14:22
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

84897

VIZGOHALL 54601944

 

ВИЗГОХАЛЛ 54601944

November 24, 2016 11:08
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

67776

BRYuNYeTKA 11446637

 

БРЮНЕТКА 11446637

November 24, 2016 09:35
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

42060

ADAMIT 78288610

KRYeOLKA 68198855

 

АДАМИТ 78288610

КРЕОЛКА 68198855

November 24, 2016 09:21
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

40549

VHODOMYeCh 42846614

 

ВХОДОМЕЧ 42846614

November 24, 2016 08:01
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

04182

VOYaZhOShVYeD 18536582

DYeROZhAR 37779255

 

ВОЯЖОШВЕД 18536582

ДЕРОЖАР 37779255

November 21, 2016 15:35
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

92574

KRYeSS 18397235

 

КРЕСС 18397235

November 21, 2016 15:28
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

51719

ZYuJDOTYeRN 89264479

 

ЗЮЙДОТЕРН 89264479

November 21, 2016 10:55
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

66928

BUNTORIS 54031602

 

БУНТОРИС 54031602

Sboj (error) during second read
November 21, 2016 10:25
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

44695

KRAMATORSK 63972775

 

КРАМАТОРСК 63972775

November 17, 2016 12:33
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

10410

BRYeMYeN 64956880

 

БРЕМЕН 64956880

November 17, 2016 12:31
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

02139

KUHONNYJ 94777037

 

КУХОННЫЙ 94777037

Female voice on background
November 17, 2016 10:44
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

43842

KAIKOBALL 58944167

 

КАИКОБАЛЛ 58944167

November 17, 2016 09:07
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

59208

DUETOBAL 89994216

 

ДУЭТОБАЛ 89994216

November 17, 2016 09:00
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

00663

BUENOS 03057160

 

БУЭНОС 03057160

November 07, 2016 06:20
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

96515

ATOMOHAN 48956841

 

АТОМОХАН 48956841

November 07, 2016 06:19
 • 4625 kHz
 • J3E (USB)
ZhUOZ /ЖУОЗ

66822

BANTOHLYeV 15856815

 

БАНТОХЛЕВ 15856815